July 18, 2023

POLITICILE ACADEMIEI VICTOR HANESCU

 1. Prevederi generale
Prezentul document se aplica in cadrul Asociatiei Tenis Club "Victor Hanescu" (structura sportiva privata, autorizata si care functioneaza conform legii, cu sediul social in Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 17, bl. MC18, sc.1, et. 6, ap. 24, sector 3, CUI 32130645, cont IBAN nr. RO14BRDE445SV48279684450, deschis la BRD - Agentia Beller, numar C.I.S. 0076038, numar identificare B/A2/00223/2015 - in continuare denumita "Academia VH"), reglementand deopotriva regulile privind accesul la serviciile si programele Academiei VH, cat si conduita personalului Academiei VH/membrilor/colaboratorilor/insotitorilor/vizitatorilor Academiei VH.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru personalul Academiei VH, pentru colaboratori, antrenori, membrii, insotitori, vizitatori si alte persoane fizice/juridice care viziteaza Academia VH si/sau participa la programele/serviciile Academiei VH (aceste categorii sunt denumite colectiv "Persoanele vizate").
La momentul accesului in cadrul Academiei VH/participarii la programele/serviciile Academiei VH, Persoanei vizate ii revine obligatia de a citi prezentul document si a-si insusi prevederile acestuia. Prin prezenta in cadrul Academiei VH/participarii la programele/serviciile Academiei VH, Persoana vizata isi asuma cunoasterea si insusirea prezentului document si respectarea lui intocmai.
Fara a contraveni celor de mai sus, in mod special membrii (sportivii) si reprezentantii lor legali trebuie sa citeasca cu atentie prezentul document, sa si-l insuseasca si sa il respecte intocmai.
Academia VH isi propune ca, prin serviciile si programele derulate, sa puna la dispozitia sportivilor (membrilor) antrenamente fizice si tactice de cea mai inalta calitate. Academia VH se obliga sa depuna diligente rezonabile pentru furnizarea serviciilor de instruire in tenis catre membrii Academiei VH (i.e. beneficiari ai serviciilor de instruire pe baza contractuala). In mod special diligentele se vor referi la identificarea si aplicarea metodelor de instruire adecvate si aplicate pentru situatia fiecarui membru al Academiei VH, alegerea antrenorilor si asigurarea continuitatii acestora (pe cat posibil in mod rezonabil), asigurarea bazei materiale si a facilitatilor sportive adecvate, participarea la turnee / competitii de tenis adecvate pentru situatia membrului Academiei VH.
In ceea ce priveste Persoanele vizate, Academia VH va pune toate diligentele pentru a asigura in mod rezonabil sanatatea, siguranta si bunastarea Persoanelor vizate, pe durata prezentei acestora in incintele/bazele Academiei VH, in conformitate cu toate regulile relevante ale Academiei VH si cu cerintele legale relevante.
Persoanele vizate au obligatia de a fi precaute in ceea ce priveste siguranta proprie si cea a altor persoane, care poate fi afectata de actiunile sau omisiunile lor in timp ce se afla in incintele/bazele Academiei VH, sau la unul dintre evenimentele sale.
Pentru a permite desfasurarea in siguranta a activitatilor in cadrul Academiei VH, aceasta isi rezerva dreptul de a redacta si emite instructiuni complementare/de aplicare a prezentului document, care vor fi aduse la cunostinta tuturor Persoanelor vizate si vor constitui reguli obligatorii pentru acestea.
Prezentele Politici si instructiunile date in aplicarea lor vor fi monitorizate periodic de catre conducerea Academiei VH pentru a se asigura ca obiectivele sunt atinse si, daca este necesar, vor fi oricand revizuite unilateral de Academia VH, in lumina modificarilor legislative sau organizationale ale Academiei VH, forma actualizata aplicandu-se de la data afisarii/publicarii.
Persoanele vizate trebuie sa coopereze cu conducerea Academiei VH pentru a asigura respectarea tuturor regulilor prevazute de prezentul document.
Academia VH nu este raspunzatoare pentru niciun prejudiciu rezultat, cu privire la aplicarea prezentului document sau a oricarei instructiuni primite direct de Persoana vizata de la reprezentantii Academiei VH (inclusiv personalul, colaboratorii, antrenorii, personalul medical, etc), chiar daca este provenit din culpa sau neglijenta Persoanei vizate.
Academia VH va afisa acest document si il va mentine la loc vizibil in cadrul Academiei VH, pe website-ul acesteia si poate fi furnizat la cerere Persoanelor vizate.
 1. Organizare si responsabilitati
 1. Responsabilitatile Academiei VH
Academia VH este responsabila pentru:
 • aducerea la cunostinta Persoanelor vizate a masurilor de siguranta implementate in cadrul Academiei VH;
 • asigurarea cu privire la starea buna si functionala a incaperilor, terenurilor si altor echipamente;
 • informarea, instruirea si supravegherea Membrilor Academiei VH pentru a asigura desfasurarea in siguranta a antrenamentelor sau a altor evenimente;
 • luarea masurilor necesare pentru a investiga si remedia orice riscuri pentru sanatatea si siguranta;
 • instruirea membrilor si personalului cu privire la situatiile de urgenta conform legislatiei in vigoare;
 • afisarea programului de functionare si de acces la serviciile/programele de instruire;
 • in functie de sezon, conditii meteo si din ratiuni de siguranta a Persoanelor vizate, Academia VH poate restrictiona/limita accesul in anumite spatii, semnalizand in mod corespunzator acest lucru;
 1. Responsabilitatile angajatilor si colaboratorilor
Angajatii si colaboratorii Academiei VH sunt obligati:
 • sa ia toate masurile de siguranta necesare propriei persoane;
 • sa ia in considerare siguranta altor persoane care poate fi afectata de actiunile sau omisiunile lor;
 • sa actioneze in concordanta cu instructiunile primite de la reprezentantii Academiei VH;
 • sa se abtina de la folosirea intentionata sau din culpa a echipamentelor in alt scop decat cel pentru care sunt destinate;
 • sa raporteze fara intarziere conducerii Academiei VH orice defect al echipamentelor sau deficiente existente in masurile de siguranta existente.
 1. Obligatiile membrilor Academiei VH
Fiecare Membru al Academiei VH este obligat:
 • sa aiba grija de propria sanatate si siguranta si sa respecte toate masurile de siguranta ale Academiei VH prevazute in prezentul act si nu numai;
 • sa ia in considerare siguranta altor persoane care poate fi afectata de actiunile sau omisiunile lor;
 • sa anunte in prealabil invitatii lor despre existenta acestor Politici si despre obligativitatea respectarii lor;
 • sa foloseasca echipamentele conform destinatiei si instructiunilor primite de la antrenori si personalul Academiei VH;
 • sa raporteze fara intarziere conducerii, antrenorilor sau personalului administrativ orice pericol sau potential pericol in incinta Academiei VH, inclusiv deficiente ale echipamentelor sau ale mecanismelor de siguranta;
 • sa se prezinte la antrenamente in echipamentul corespunzator activitatilor desfasurate;
 • sa se conformeze instructiunilor primite de la antrenori, respectiv personal, cu privire la masurile de siguranta;
 • sa se abtina, in cadrul academiei, de la consumul bauturilor alcoolice, droguri de orice fel, precum si a altor substante apte de ai afecta capacitatea pe care legea sau Academia VH le interzice;
 • sa se abtina de la consumul de substante stupefiante si/ sau psihotrope, alcool sau orice alta substanta ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activa la activitatile specifice evenimentului la care participa in cadrul Academiei VH sau care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti participanti, in caz contrar urmand a fi pe deplin responsabil de toate consecintele acestor fapte;
 • sa prezinte, la inscrierea in cadrul Academiei VH si o data la 6 luni, avizul medical favorabil eliberat de cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judetene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului Bucuresti si din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi; sa prezinte adeverintele eliberate de medicii specialisti, conform solicitarilor Academiei VH (toate aceste demersuri se vor derula pe costul propriu al Membrilor Academiei VH/reprezentantilor legali sa respecte principiul sportivitatii pe durata participarii la antrenamente si la evenimentele sportive, sa aiba un comportament decent, adecvat, sa promoveze si sa respecte valorile si principiile Academiei VH, sa se abtina de la fapte/acte care ar putea crea, direct sau indirect, orice fel de prejudicii imaginii Academiei VH si/sau antrenorilor/colaboratorilor acesteia sau sportului in general;
 • sa utilizeze un limbaj si comportament are sa denote respect fata de alti membrii ai Academiei VH, fata de antrenori si personalul Academiei VH;
 • sa respecte instructiunile primite de la antrenor/preparatorul fizic pe durata antrenamentelor;
 • sa respecte programul de acces in cadrul Academiei VH, doar in cadrul orelor de program si conform programului de antrenamente agreat prin contract si cu antrenorul;
 • Membrul Academiei VH trebuie sa ajunga la timp pentru buna desfasurare a antrenamentelor; Academia VH nu este raspunzatoare pentru imposibilitatea desfasurarii antrenamentului din cauza intarzierii Membrului Academiei VH (in cazul in care nu se agreeaza altfel, antrenamentele nedesfasurate nu se reporteaza);
 • sa intre pe teren doar cu echipament de tenis corespunzator (hainele de strada nu sunt permise); in cazul accesului in sala de sport, acesta se poate realiza doar dupa ce echipamentul de antrenament pe zgura este schimbat (ex. pantofii sport);
 • sa detina o racheta de rezerva la antrenamente;
 • sa poarte comunicarea/discutiile privind orice aspecte contractuale pe e-mail la sau telefonic, conform datelor de contact indicate in contractul cu Academia VH.
 • sa despagubeasca Academia VH si/sau colaboratorii/ subcontractorii si prepusii acestuia, si/sau orice alti membri ai Academiei VH/vizitatori pentru orice fapta ilicita a membrului Academiei VH care cauzeaza acestora prejudicii, cum ar fi: distrugerea bunurilor de la locul de cazare, fapte de violenta sau vatamari corporale aduse oricarui participant la activitatile de instruire, etc.
 • sa se abtina de la savarsirea oricaror fapte de natura a prejudicia direct sau indirect imaginea Academiei VH. Cu titlu exemplificativ, dar fara a se limita la acestea, sunt considerate fapte prin care se aduce atingere imaginii si prestigiului Prestatorului urmatoarele: raspandirea de informatii false si/sau incomplete cu privire la programele Academiei VH sau orice alt aspect care tine de modalitatea de desfasurare a acestora; defaimarea in orice mod a imaginii si reputatiei Academiei VH; informarea falsa si/sau incompleta cu privire la datele sau personale sau/si medicale. Nu intereseaza modalitatea prin care aceste informatii au fost transmise (inclusiv mediul online, retele de socializare, etc);
 • sa nu consume alimente, bauturi si guma de mestecat pe terenul de sport;
 • sa nu consume seminte in cadrul Academiei VH;
 • sa nu aduca animale de companie in incinta Academiei VH;
 • sa se conformeze instructiunilor primite de la reprezentantii Academiei VH privind zonele de risc (i.e. ariile in care exista posibilitatea unui contact cu mingi de mare viteza, in special pe teren sau in zonele de vizionare din apropierea terenului).
 1. Obligațiile Persoanei vizate
Fiecare Persoana vizata va respecta indeosebi urmatoarele obligatii:
 • Va accesa numai zonele din Academia VH in care ii este permis accesul, conform programului stabilit in cadrul Academiei VH si conform programului stabilit pentru evenimente;
 • Nu va participa la sesiunile de antrenamente (indiferent daca se desfasoara in sala sau pe teren si indiferent daca Persoana vizata este reprezentant legal sau alt insotitor) sau la alte activitati din cadrul Academiei VH fara acordul prealabil al Academiei VH/antrenorului;
 • Nu va deranja desfasurarea sesiunilor de antrenamente/evenimentele la care participa;
 • sa aiba grija de propria sanatate si siguranta si sa respecte toate masurile de siguranta ale Academiei VH prevazute in prezentul act si nu numai;
 • sa ia in considerare siguranta altor persoane care poate fi afectata de actiunile sau omisiunile lor;
 • sa se abtina de la consumul de substante stupefiante si/ sau psihotrope, alcool sau orice alta substanta ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activa la activitatile specifice evenimentului la care participa in cadrul Academiei VH sau care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti participanti, in caz contrar urmand a fi pe deplin responsabil de toate consecintele acestor fapte.
 • Sa respecte si sa nu intervina in programul de antrenament al sportivilor indiferent daca Persoana Vizata este reprezentant legal. Interventia repetata asupra programului de antrenament fizico tactic sau al programului de turnee poate duce la decizia Avademiei VH de a exclude sportivul din cadrul academiei.
 1. Dispozitii finale
 1. Academia VH are dreptul de a examina membrii cu privire la starea lor de sanatate prin medicul specialist intern si de a cere reinnoirea avizului medical daca se considera necesar, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, in special a drepturilor privind procesarea datelor cu caracter personal.
 2. Academia VH isi rezerva dreptul de a refuza motivat participarea membrilor la activitatile desfasurate in cadrul Academiei VH.
 3. Academia VH nu este raspunzatoare sub nicio forma pentru accidentarile / ranirile care pot interveni ca urmare a participarii la activitatile/serviciile/programele Academiei VH.
 4. In cazul unei incalcari a oricarei obligatii asumate in temeiul prezentelor Politici si daca nu se prevede altfel, partea in cauza este pe deplin raspunzatoare fata de partea vatamata pentru oricare si toate daunele astfel cauzate.
 5. Daca nu se prevede altfel in contractul de abonament, raspunderea Academiei VH se limiteaza la contravaloarea abonamentului achitat de Membrul Academiei VH, respectiv la contravaloarea unui abonament lunar - in privinta daunelor cauzate unei Persoane vizate din cauze imputabile exclusiv Academiei VH.
 6. In cazul in care Membrul Academiei VH are un comportament inacceptabil, neadecvat sau contrar valorilor si principiilor "Academiei de Tenis Victor Hanescu", Academia VH are dreptul discretionar de a exclude - definitiv sau temporar (la alegerea Academiei VH) pe respectivul membru din cadrul Academiei VH
 7. Utilizarea necorespunzatoare a instalatiilor si obiectelor prezente in cadrul Academiei VH constituie o amenintare la integritatea fizica a respectivei Persoane vizate, dar si a persoanelor din jur. Persoanele vizate vor citi instructiunile de utilizare afisate in cadrul Academiei VH (suplimentar de prezentul document) si isi asuma intreaga raspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilitatilor la care au acces in cadrul Academiei VH. Persoanele responsabile de distrugerea partiala sau totala a unor facilitati ale Academiei VH, survenita fie accidental, fie prin utilizare defectuoasa, neconforma cu instructiunile, vor fi nevoite sa readuca respectivele bunuri la starea lor initiala sau sa achite contravaloarea lor.
 8. Academia VH isi rezerva dreptul de a refuza accesul in cadrul Academiei VH oricarei Persoane vizate care incalca oricare din obligatiile stabilite prin prezentul document, Persoana vizata fiind singura raspunzatoare in acest caz.
 9. Fara acordul prealabil al reprezentantului Academiei VH, Persoana vizata nu poate realiza inregistrari audio si/sau video pe durata prezentei in cadrul Academiei VH (inclusiv pe durata participarii la cursurile de instruire). Totodata, Persoana vizata nu poate utiliza nicio inregistrare fara acordul prealabil scris al reprezentantului Academiei VH.
Asociatia Tenis Club "Victor Hanescu"

Heading

No image
Categorii
Tenis
Etichete
Academia de tenis
Activitati sportive
After school
Antrenament familie
Coordonare
Cursuri de tenis
Dezvoltare emotionala
Joaca tenis
Mini-tenis
Motricitate
Sanatate
Sport copii
Tenis copii

Get unparalleled peace of mind from start to finish of your trip